La doum de Pierrette

Ma doum à moi

Sé bel ti kay en bwa-a papa mwen té konstwi

Épi fey tol, épi kat poto bwa i té koupé an bon lalinn

I té ni dé shanm, an sal pou manjé

An la tuisinn, séparé pa an lakou an tè,

Nou té douz frè é sè

Lé swè, lè nou té fini fè tout travay nou

Nou té ka alé joué zwel séré an chan kann-lan

Pli bel-la sété douch-la nou té ka désann pran anba lasous-la

Dlo-a té fret, glasé

I té ka sésir

To kow té ka gratéw pass sé fey kann-lan té ka blésé

Men an jou ba mwen tou sa fini

Manman mwen di mwen nou ka plaséw’ou kay an madanm rich ki biswoin konpanyi

Mi tout krab-la mô an bari-a

De pauvreté matérielle,

Mwen dékouvè lanmisè lanmou, lisolman adan an gran vila krèyol

Pierrette Présent, sept 2020

Featured Posts
Posts à venir
Tenez-vous à jour...
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Black Square
  • Twitter Black Square
  • Google+ Black Square