Herbier : Ester fragile (Kramfus malidus volatis)

Pé ek kouté

Lapli pé koubaré'w ou sav !

La nati sé mèt

Kouté lawonn féyaj mwen

Kouté ganm dansé 'y, ganm chanté 'y, ganm respiré 'y !

Mwen sav : ou kon tout nonm péyi mwen

Ou présé, toujou ka kouri

Pla pié'w pa ni fren

Lespri'w pa ni pozé

Lang ou pa ni bout

Ou plen malkadi

Pé ek kouté

Fè sa mwen ka di'w.

Fout !

Pozé lanmen'w anlé mwen

ralé mwen !

Wopso ! Prékosion !

Santi mwen !

Kouté pou tann

tan pou konprann.

Mwen kay sa chalviré tout ko-a'w

ek fè'w pozé la.

Pozé ti tak !

Doubout nonm péyi mwen !

Vertikal !

Featured Posts
no-posts-feed.on-the-way
no-posts-feed.stay-tuned
Search By Tags
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Black Square
  • Twitter Black Square
  • Google+ Black Square