TEXTES éCRiTS EN iTiNÉRANCE

Textes par trace

April 1, 2017

An nou alé, an nou alé man diw ! I ja tan pou nou fey an fwa menm. Fè vit, kouri, pa palé, yo kay tann nou. Sé kaskod jodi !

Pli vit frè-a ! Bay alé sista ! Man ka santi yo déyè nou. Men non man diw ! Sé tjèw ki ka bat fo ! Sé tjé ki ka vibré. Vibré fos libèté ki rété f...

Please reload

Derrière la languette

le détail des traces

Derrière chaque lieu, les textes.

Ecrivants
& Mots-clés
Nouveaux Posts

May 27, 2018

May 27, 2018

May 27, 2018

May 27, 2018

May 26, 2018

Please reload